Διεύθυνση

Αγίου Διονυσίου 6,
Αχαρνές 13674
τηλ. 2102449558
κιν. 6982112684
poimenidis_flowers@hotmail.com